Spring High is een nieuwe onderwijsvorm in Amsterdam Nieuw-West. Hier volgen leerlingen van 10 t/m 16 jaar samen onderwijs in één gebouw, ongeacht afkomst en niveau. De kracht van diversiteit. Een droom die uitkomt voor locatieleider Camyre de Adelhart Toorop in haar stadsdeel Nieuw-West. “Ik denk dat kinderen altijd nog groeien. Je kunt niet op 12-jarige leeftijd al zeggen: jij moet die kant op. Voor een aantal wel, maar niet voor iedereen.” Op Spring High dus geen vroegtijdige selectie van leerlingen, maar jongeren groeien op basis van hun talenten door tot hun diploma. Van vmbo-TL tot havo of vwo. De school is in augustus 2016 gestart met 40 leerlingen, in de leeftijd van 10 t/m 13 jaar. Zij werken en leren via thema’s en projecten, zowel binnen als buiten de school.

Spring High in vijf kernwoorden

Ontwikkelingsgericht – geen cijfers – geen huiswerk – bewegen – talenten.

Met deze vijf woorden omschrijft Camyre het onderwijsconcept van Spring High. “We laten zoveel kansen liggen als we ons alleen maar op cognitie richten.” De school wil jongeren, in het voorjaar (spring) van hun leven, uitdagen om zichzelf en hun talenten te ontdekken. Met een doorlopende leerlijn van po naar vo jongeren klaarstomen voor hun toekomst. Wat zou jouw maatschappelijke bijdrage kunnen zijn? Waar voel je je goed bij? Wat is er mogelijk?

Spring High staat synoniem voor innovatief onderwijs. Uit diverse onderwijsconcepten zoals Dalton, Montessori, Rudolf Steiner en ontwikkelingsgericht onderwijs zijn elementen gekozen. Dit is samengevoegd tot een nieuw concept waarin bewegen (fysiek en creatief), groei en ontwikkelkansen voor leerlingen centraal staat. 

De nadruk ligt op het aanleren van zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid. Dit vraagt om een andere vorm van toetsing. Het team heeft gekozen voor formatief evalueren. Niet een cijfer en klaar, maar het monitoren van leerlingen via een portfolio. Aan het eind van ieder thema presenteren de leerlingen het portfolio aan hun ouders.

Springen schoolplein

Het beste van twee werelden

In het Nederlandse onderwijssysteem sorteren we leerlingen al op 12-jarige leeftijd voor. Niet elk kind is dan al klaar voor de overstap naar een nieuwe onderwijsvorm, in een groot gebouw, wennen aan vijftien verschillende leraren, tussenuren enzovoort. Daarom probeert Spring High het beste van po en vo te combineren. Dat begint bij het weekritme. Iedere dag beginnen de leerlingen om half negen, en zijn om drie uur klaar. Behalve op woensdag, dan zijn de leerlingen al om 12 uur uit.

Een vaste groep leerkrachten afkomstig uit zowel po als vo, begeleiden de leerlingen. Zij geven samen de doorlopende leerlijn po-vo vorm. Dagelijks werken de leerlingen in gemengde groepen op het leerplein. Aan vakken, in eigen tempo en op verschillende niveaus. Dit wordt afgewisseld met instructie in niveaugroepen in aparte lokalen. Camyre spreekt van de kracht van diversiteit. “Dat je elkaar weet te vinden en met elkaar weet om te gaan. Want de samenleving is wij met z’n allen en niet in verschillende groepen.”

School iPad

De start in 2016

De basis voor Spring High is gelegd in februari 2016. Toen hebben twee schoolbesturen, de Stichting Westelijke Tuinsteden (po) en Esprit Scholen (vo) een intentieverklaring getekend. Met als doel samenwerken aan po en vo onder één dak.

Camyre is vervolgens als projectleider aan de slag gegaan met het ontwerpen van het concept achter Spring High. Zij heeft een club van tien mensen om zich heen verzameld. Vanaf april 2016 kwam deze groep iedere woensdagmiddag bij elkaar om het curriculum te schrijven. De basis voor het curriculum vormen de domeinen uit Onderwijsadvies 2032: Mens & Maatschappij, Natuur & Technologie, Sport, Lifestyle & Bewegen en Taal & Cultuur.

Op die woensdagen kwamen ook al nieuwsgierige ouders langs. Ouders die iets gehoord of gelezen hadden over dit nieuwe initiatief in Nieuw-West.

Betrokken ouders

Ouders zijn op verschillende manieren betrokken bij Spring High. Bij de afsluiting van ieder thema komen zij naar school. Voor het bekijken van het werk van hun kind en voor het portfoliogesprek. Dit jaar hebben de leerlingen twee portfoliogesprekken gevoerd. Daarnaast organiseert de school ouderkringen waarin ouders feedback kunnen geven op het reilen en zeilen van de school. Hierbij zijn alle ouders welkom. Op de wensenlijst van Camyre staan nog feedbackkringen met leerlingen. Zij vraagt wel feedback aan leerlingen maar dat is volgens haar nog niet goed georganiseerd.

Camyre ervaart een grote betrokkenheid van ouders bij de school. Voor kerst kreeg zij zelfs een spontaan verzoek van een ouder om een workshop te geven waarin leerlingen kerstversiering maakten. Door het concept bouwt het team een nauwe relatie met ouders op. Ouders zijn namelijk regelmatig op school. En voor ouders met kinderen in groep 7 en 8 is de drempel laag om de school binnen te gaan. “Eén ding is wel helder: als het over onderwijsinhoud gaat, dan zijn we de expert.”

Sterren raam

De mensen achter Spring High

Camyre is inmiddels locatieleider van Spring High. Zij heeft een docententeam van zeven personen waarin diversiteit wederom het uitgangspunt is. Docenten zijn afkomstig uit po en vo. Ieder met een eigen manier van werken en denken. “Daardoor kun je samen goed sparren en dus verder komen.” Deze docenten hebben bewust gekozen voor Spring High. Bijvoorbeeld omdat zij vastliepen in het traditionele onderwijs.

Het docententeam is enthousiast en betrokken. “We werken ons een slag in de rondte en vinden dat niet erg. Dat zie je vaak terug op pioniersscholen. Jaartaken hebben we hier niet.” Iedere docent is inzetbaar op een domein. Bijvoorbeeld een docent Economie is verantwoordelijk voor de leerlijn van het domein Mens & Maatschappij, en een biologe voor die van het domein Natuur & Technologie. Daarnaast geeft zij ook ‘losse vakken’, zoals biologie en natuur- en scheikunde in de onderbouw.

Blik op de toekomst

Camyre heeft grote dromen voor ‘haar’ Spring High. Uitgroeien tot een heuse campus. Met nieuwbouw bestaande uit drie gebouwen: Spring High primary – Spring High junior – Spring High final. Met sportvelden eromheen. Bij de Sloterplas, het liefst op het terrein van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO).

Voor schooljaar 2017-2018 zet Camyre in op een verdubbeling van het aantal leerlingen. Qua onderwijsontwikkeling gaat het team verder met het schrijven van de leerlijnen, het uitbouwen van het portfolio en het omzetten van de leerdoelkaarten (van SLO) in leerlingentaal. Alles passend binnen de onderwijsvisie die voor Spring High geformuleerd is.

Met de eerste lichting leerlingen groeit de school in ieder geval mee tot het eind van de onderbouw. De wens is om vandaaruit stapsgewijs door te groeien zodat leerlingen hun einddiploma vmbo-TL, havo of vwo op Spring High kunnen behalen.

schoolplein skateboard

Drie tips van Camyre

Voor collega-schoolleiders die een nieuw onderwijsconcept willen invoeren, heeft Camyre drie tips:

Tip 1: Ga het DOEN. Bedenk iets, en als je voelt dat het moet gebeuren, ga het dan doen. Ga niet eindeloos voorbereiden in de zin van ‘ik moet het uitgeschreven hebben of we moeten precies weten wanneer we dit of dat doen’. Dus geen woorden maar daden.

Tip 2: Maak wel plannen, maar beschouw jezelf als een START-UP. Laat je niet op voorhand tegenhouden door wet- en regelgeving, maar kijk waar ruimte zit. Er is zoveel mogelijk, vooral in het onderwijs.

Tip 3: Verzamel mensen om je heen. SAMEN ben je sterker, SAMEN ben je meer.