De modellen geven steun aan leerlingen en scholen. Deze zijn richtinggevend, niet sturend. Leidend is dat het past in de eigen schoolpraktijk.

Talent IS-R model

Wij gaan uit van het Talent IS-R© model. Iedereen heeft talent. Het ontdekken van dit talent, het IK-talent, doe je in drie stappen: inspireren – selecteren – reflecteren.

Stap 1: Inspireren
Wie of wat inspireert mij?
Bij het zoeken naar talent heb je iets of iemand nodig als rolmodel.

Stap 2: Selecteren
Waar ga ik voor?
Je maakt een keuze uit de dingen of de mensen die jou motiveren.

Stap 3: Reflecteren
Ben ik hier goed in en wil ik er wat mee?

Is het antwoord op deze vraag ‘ja’, dan heb je een IK-talent ontdekt.
Is het antwoord ‘nee’, dan begin je weer bij stap 1.
 

Netwerkcirkel

Door LOB vorm je jouw IK-talent. Drie woorden staan centraal: inspireren, selecteren en reflecteren. De netwerkcirkel helpt hierbij. Het maakt inzichtelijk hoe groot en divers het netwerk is. De jongere zet LOB-stappen met alle betrokkenen uit zijn netwerkcirkel. Hierin speelt sociale media een centrale rol.
 

LOB-stappenplan

Kiezen is niet makkelijk. Het LOB-stappenplan biedt het keuzeproces structuur.

De jongere:

  • vertrekt vanuit zijn talenten
  • werkt doelgericht
  • maakt een eigen plan
  • voert LOB-activiteiten uit
  • kijkt terug op zijn praktijkervaringen
  • legt de voortgang vast in zijn loopbaandossier.

Het toekomstbeeld wordt stap voor stap gevuld, samen met netwerkcontacten uit de wereld van opleiding, arbeid en beroep.