School en ouders. Een haat-liefde verhouding. Terwijl je elkaar echt nodig hebt. In het belang van de leerling. De leerling vraagt dat ook. Hij wil dat school zijn ouders kent. En niet alleen van 10-minuten gesprekken.

Maar ja, soms zie je dingen echt anders. Ben je het niet eens met wat ouders van je vragen. Je hebt het gevoel dat een ouder op de verkeerde stoel gaat zitten. Jouw stoel om precies te zijn. Want als er iets is dat jij zeker weet, is dat je jij de expert bent op onderwijsinhoud.

Een dilemma dus. Enerzijds verwacht je iets van ouders. Betrokkenheid bij de schoolprestaties van hun kind. Aanwezigheid bij zaken die jij als school initieert. Je zet ze immers niet voor niets in de jaaragenda!

Anderzijds verwachten ouders iets van jou. Dat je naar hen luistert. Dat je hen serieus neemt. Hen ziet als de expert als het gaat over hun eigen kind. Dat je open staat voor hun feedback. Wat zij van de school vinden. Ook al is dat niet altijd leuk om te horen.

Hoe zit dat bij jou? Welke relatie heb jij met ouders?

Zie je ouders als compagnons of als oproepkrachten?

Deze vraag staat centraal in aflevering negen van KOOT’s Kwesties. Met een doe-direct-tip. Om hiermee direct aan de slag te gaan.

Veel kijkplezier!

Marianne