Onderwijsinnovatie op een no-nonsense manier

Ik begeleid teams in het ontwerpen van onderwijs waarvoor pubers en docenten graag hun bed uitkomen. Van prestatiecultuur (zweten, weten en vergeten) naar motivatiecultuur (ervaringen opdoen binnen en buiten de school). Op weg naar onderwijs waar het niet draait om cijfers maar om persoonlijke ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces.

Samen met leerlingen

Ik daag je uit los te komen van hoe het hoort en moet. Zelf je spelregels bepalen, samen met leerlingen. Op een praktische, no-nonsense manier, met oplossingen die direct toepasbaar zijn. Want innovatie moet passen bij wat de buitenwereld verwacht, wat schoolleiding en docenten willen en kunnen, en wat leerlingen nodig hebben.

Praktijkvoorbeeld: Thorbecke vmbo voor sport & dans


De opleiding waar beweging in zit!

In 2012 zijn twee vmbo-locaties van Thorbecke Voortgezet Onderwijs samengevoegd tot de locatie vmbo voor sport & dans. Het management stond voor de volgende uitdaging: voor deze locatie een nieuw onderwijsconcept ontwikkelen. Tegelijkertijd moesten de landelijke vernieuwingen een plek in het traject krijgen: de invoering van beroepsgerichte profielen, keuzevakken en LOB.

De locatiedirecteur had op hoofdlijnen een beeld waar hij naartoe wilde met zijn school. Aan mij de taak om zijn beelden, samen met het management en het docententeam om te zetten naar een concreet kader. Ik heb hen hierbij vier jaar begeleid. Met als resultaat dat het profiel sport en dans nu echt zichtbaar en voelbaar is in de school.

Mijn aanpak kende drie fasen: richten – inrichten – verrichten. In fase 1 heeft het team haar visie op onderwijs beschreven. Welk onderwijs past bij kinderen die nog geen 10 minuten stil kunnen zitten? Deze visie werkten docenten in fase 2 en 3 uit in gewenste praktijk, via de methode van waarderend veranderen (voortbouwen op wat al goed werkt in de school).

Dit heeft geresulteerd in een doorlopende leerlijn vanaf leerjaar 1, toewerkend naar de nieuwe profielen en keuzevakken in de bovenbouw. Het onderwijsprogramma is praktisch ingericht met projectweken (de finaleweek) en LOB als rode draad.

Wat zegt de opdrachtgever …

“Al tijdens het eerste gesprek met Marianne merkte ik dat ik aan tafel zat met een dame die bijzonder veel kennis heeft in ontwikkeltrajecten in zowel vmbo als mbo onderwijs. Zij gaf op een duidelijke manier aan wat haar strategie is om docenten en managers in beweging te krijgen (en te houden!).

Nu aan het einde van het traject, kan ik alleen maar bevestigen dat Marianne heeft waargemaakt wat zij in ons eerste gesprek heeft beloofd. Er ligt een stevig onderwijsconcept dat de basis vormt voor alle ontwikkelingen binnen onze school.

Marianne heeft het vermogen om complexe problemen om te buigen tot concrete uitdagingen. Haar daadkracht in combinatie met een dosis humor hebben ervoor gezorgd dat onze school en medewerkers een enorme kwaliteitsinjectie hebben gekregen waar onze leerlingen van profiteren!”

Jaco Molendijk

Jaco Molendijk, locatiedirecteur vmbo voor sport & dans *
* tegenwoordig directeur Praktijkschool Het Atrium