Editorial

Afgelopen maand ben ik door de VO-school van mijn dochter uitgenodigd om als ouder zitting te nemen in de benoemingsadviescommissie (BAC) voor twee nieuwe afdelingsleiders. Ik vond het een eer en feest om dat te mogen doen, mede door de bijdrage van een leerling in de commissie. Wat een mooie vragen stelde deze leerling aan de kandidaten. Na ieder gesprek kon de leerling haarfijn aangeven waarom zij een kandidaat wel of niet in de rol van afdelingsleider op haar school zag functioneren. Genieten met een hoofdletter 'G'!

Daarom staat deze E-zine in het teken van leerlingen als mede-eigenaar van de school. In de VIDEOfavoriet geef ik je drie waardevolle tips hoe je leerlingen tot jouw 'interne adviseurs' kunt maken. Gevolgd door de doe-direct-tip van juni om dit vandaag (of morgen) uit te proberen. Mocht het voorleggen van vraagstukken aan leerlingen nog een brug te ver zijn of het vraagstuk zelf te gevoelig, geen nood. In de BOEKchat bespreek ik vier onorthodoxe oplossingen voor dagelijkse dilemma's in de school. Deze komen uit het boek Geef gas bij oranje. Je kunt deze maand zelfs een exemplaar van dit boek winnen. Meer hierover lees je in de BOEKchat.

Veel lees- en kijkplezier!

Marianne

QUOTESenzo

Je krijgt alleen nieuwe ideeën als je nieuwe inzichten hebt.

                    Uitspraak van Gijs van Wulfen, innovatieauteur en -spreker 

BOEKchat

Geef gas bij oranje

Wat doe jij als je vastloopt? Durf jij de dingen dan net even anders te doen dan je gewend bent? Deze vraag staat centraal in het boek Geef gas bij oranje van Van Gils, Van Lieshout & De Boo. Het boek biedt 50 dilemma's uit de dagelijkse praktijk van leidinggevenden en hoe je daar anders mee om kunt gaan. In deze BOEKchat een greep uit de onorthodoxe oplossingen die het boek geeft: maak van klagen een spel, check regelmatig de hartslag van je paard, volg het 1-2-3 patroon en zet de zuurpruim in je projectteam. 

Maak van klagen een spel

Klagen lijkt wel een nationale sport in Nederland: over het werk, het weer of het openbaar vervoer. Misschien heb je je er vanochtend zelf schuldig aan gemaakt. Of is er tegen je of  - zonder dat je het weet - over je geklaagd. Klachten kunnen ook ontstaan, omdat er echt iets aan de hand is en dus waardevolle informatie bevatten. Hoe kun je de energie van het klagen positief inzetten? Door van klagen een spel te maken: bijvoorbeeld 'Klagen plus'.

De spelregels zijn als volgt:

  • Bij de koffieautomaat mag je klagen.
  • Op alle andere plekken ben je de klager verplicht de volgende twee vragen te stellen:
  1. Hoe erg is het? Dus: hoe vaak gebeurt het en hoeveel last heb je ervan?
  2. Wat zou je wel willen?

Met de klachten voorzien van suggesties kun jij verder aan de slag.

"De focus op wat men wél wil, geeft perspectief."

Check regelmatig de hartslag van je paard

Hoeveel projecten worden met veel enthousiasme gestart en bloeden gaandeweg het traject dood? Door de waan van de dag, vertrek van kartrekkers of een bezuinigingsronde. Bouw daarom regelmatig momenten in om te checken of het project nog goed loopt en past bij de doelstelling die je bij aanvang gesteld hebt. Soms is een dappere keuze nodig om de stekker uit het project te trekken. "Want het paard gaat echt niet meer hinniken."

Volg het 1-2-3 patroon

Je hebt met een collega afgesproken dat hij vanaf nu de absentieregistratie van zijn leerlingen wekelijks in het leerlingvolgsysteem zet. Hij heeft toegezegd dat te gaan doen. Aan het einde van de derde week heeft hij dit echter nog niet gedaan. De eerste week vergeten, de tweede had hij oudergesprekken en de derde week ... Wat nu?

Ga het gesprek aan en hanteer dan als stelregel: Een keer is toeval, twee keer is opvallend en drie keer een patroon. Dan moet je doorvragen naar wat er echt aan de hand is. "Al is er iedere keer een andere reden, bij drie is er een patroon."

Zet de zuurpruim in je projectteam

Jij kent hem wel, de notoire klager, die bij elke verandering zijn mening klaar heeft. Terwijl de nu ingezette verandering goed past bij de richting die het team op wil. Je eerste reactie is vaak ... negeren dat type. Maar je kunt beter het gesprek aangaan, zeker als de collega veel invloed op het team heeft. Vraag hem of haar naar de bezwaren tegen het project. Stel deze vraag niet als trucje maar echt uit interesse. Kijk met welke bezwaren jij wat kunt. Geef de collega vervolgens een plek in je projectteam en deze kan vanuit zijn of haar positie monitoren of het past wat het projectteam doet. "Als je er niet omheen kan, dan zorg je toch dat je samen dezelfde kant op gaat."

Op zoek naar meer onorthodoxe oplossingen voor alledaagse managementdilemma's? In het boek Geef gas bij oranje staan er nog 46. Ik verloot een exemplaar van dit boek onder de lezers van mijn E-zine. Meedingen is niet moeilijk: ga naar de Facebookpagina van &KOOT en laat vóór 15 juni een reactie achter bij de post over deze actie.

VIDEOfavorieten

Onderwijsvernieuwing is een actueel thema in het vmbo (en mbo). Ontwikkelgroepen zijn hard aan de slag om in augustus met de nieuwe profielen te kunnen starten. Welke rol speelt de leerling in deze ontwikkeling op jouw school? Betrek je de leerling bij de vernieuwing? Of ga je ervan uit dat jij wel weet wat zij willen? In de video 'Maak van leerlingen interne adviseurs' geef ik je drie tips hoe je leerlingen mede-eigenaar van het onderwijs maakt.

De-doe-direct-tip van juni: hello, goodbye

Het vmbo is in beweging. Scholen zijn druk met de invoering van de nieuwe examenprogramma's. Welke rol speelt de leerling daarin? Betrek je de leerling bij deze ontwikkeling? Zie je hen als mede-eigenaren van de school? Niet eenmalig, maar structureel. Om je te helpen de eerste stap te zetten, een simpele, snelle en handige werkvorm als start voor het traject: Hello, goodbye.

Nodig een achttal leerlingen uit. Hang twee flip-over vellen op. Schrijf op het ene flip-over vel ‘Hello’ en op de andere ‘Goodbye’. Geef de leerlingen nu de opdracht om op het ‘Hello-vel’ alles te schrijven wat ze graag in de school veranderd willen zien, maar wat er nu nog niet is. En op het ‘Goodbye-vel’ alles waarvan ze graag afscheid willen nemen. Je kunt de leerlingen helpen door hulpzinnen te geven. Wanneer de leerlingen beide vellen hebben volgeschreven, kun je hen vragen in één woord zowel hun ‘Hello-’ als hun ‘Goodbye-vel' samen te vatten.

Je kunt deze werkvorm vervolgens met docenten doen. Eerst zelf laten opschrijven en daarna onthullen wat de leerlingen opgeschreven hebben. Dit levert vaak fantastische inzichten op. De opbrengst kun je gebruiken om richtinggevende uitgangspunten voor het ontwerptraject te formuleren.

&KOOT agenda

6 juni 2016    Last minute

De Balie leert # 13, gesprek over weerstand bieden tegen afrekencultuur en bureaucratie in de zorg- en onderwijssector, m.m.v. René Kneyber en Jos de Blok (Buurtzorg), in de Balie te Amsterdam.

Voor last-minute tickets, klik hier.

24, 27 of 28 juni  2016

LOB en 21ste eeuw vaardigheden, regionale bijeenkomsten over raakvlakken en verbinden van LOB met 21ste eeuw vaardigheden, op diverse locaties en tijdstippen.

Meer info, klik hier.

5 oktober  2016

Leadership connected, een dag vol kennis en inspiratie over leiderschap vanuit internationaal perspectief naar een plek dichterbij huis: de impact van jouw persoonlijk leiderschap, in Groenekan (Utrecht).

Meer info, klik hier.

4 november 2016      Vooraankondiging

Van peilstok naar polsstok, het nationaal toetscongres VO, over hoe anders toetsen de kwaliteit en rendement van het onderwijs kan vergroten.

Meer info, klik hier.